Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2015

15:36
15:36
15:36
Lubię czytać i pić kawę sama. Lubię jeździć sama autobusem i wracać sama do domu. Mogę wtedy wszystko przemyśleć i puścić wodze fantazji. Lubię jeść i słuchać muzyki sama. Ale w momencie gdy widzę matkę ze swoim dzieckiem, dziewczynę ze swoim ukochanym albo dwie śmiejące się przyjaciółki zdaję sobie sprawę, że choć lubię być sama, nie mam ochoty być samotna. Niebo jest piękne, ale ludzie są smutni. Potrzebuję kogoś kto nie ucieknie ode mnie jak inni.
15:35
8388 d156 500
M.Halber 2
15:34
8858 d1b2
Reposted frompalegirls palegirls viainsanedreamer insanedreamer
15:34
15:34
Reposted fromheima heima viainsanedreamer insanedreamer
15:34
2894 4262 500
Nanna Hannien
Reposted fromabandroned abandroned viainsanedreamer insanedreamer

March 23 2015

19:39
19:39
Wielu ludzi nosi w sobie ukrytego potwora, chorobę, który wysysa im krew, który ich pożera, który ich pożera, rozpacz, która gnieździ się w ich nocy. Oto człowiek, który nie różni się od innych, chodzi, porusza się, i nikt nie wie, że ma w sobie straszliwego pasożyta - boleść stuzębną, która żyje w tym nieszczęśniku i zabija go. Nikt nie wie, że ten człowiek to topiel. Jest spokojny, ale bez dna. Od czasu do czasu niezrozumiałe drżenie przebiega po powierzchni; pojawia się pęcherzyk powietrza, pęka. Niby to nic, w istocie to rzecz straszliwa: oddech nieznanej bestii.
— Wiktor Hugo
Reposted fromzatora zatora viainsanedreamer insanedreamer
19:38
9158 b4b1

 glow in the light

19:35
1910 185a
Reposted fromaletodelio aletodelio viainsanedreamer insanedreamer
19:35

February 13 2015

20:08
4413 e5c9 500
panowie, do zobaczenia w lipcu!
20:08
8158 fdc3
Reposted fromscorpix scorpix viaafrocostamgowno afrocostamgowno
20:07
3473 7435 500
Reposted fromkjuik kjuik viaafrocostamgowno afrocostamgowno
20:02
I have a special skill of feeling too much when I shouldn’t, and feeling nothing when I should.
Hedonist Poet (via hedonistpoet)
20:02
1327 a6fd
Reposted fromerial erial viainsanedreamer insanedreamer
20:02
4094 49da 500
simon denis
Reposted frompeper peper viainsanedreamer insanedreamer
20:02
4064 feee
Reposted fromtwice twice viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl